สายการผลิต
1> 12000T การปลอม Maching

2> สายการรักษาความร้อน

3> สายเครื่องจักร

4> เพ้นท์ไลน์