ใบรับรอง
 • ประเทศจีน Euforte Enterprises (China) Limited รับรอง
  มาตรฐาน: Credit Rating
  หมายเลข: 15943706180607701201
  วันที่ออก: 2020-7-9
  วันหมดอายุ: 2022-07-08
 • ประเทศจีน Euforte Enterprises (China) Limited รับรอง
  มาตรฐาน: VIA/JWL
  หมายเลข: VIA A-214,324,201,272
  วันที่ออก: 2017-06-30
  วันหมดอายุ: 2027-06-29
 • ประเทศจีน Euforte Enterprises (China) Limited รับรอง
  มาตรฐาน: ISO9001
  หมายเลข: 04617Q10843R0S
  วันที่ออก: 2019-12-03
  วันหมดอายุ: 2022-12-02
 • ประเทศจีน Euforte Enterprises (China) Limited รับรอง
  มาตรฐาน: IS014001
  หมายเลข: 04619E14261ROS
  วันที่ออก: 2019-12-03
  วันหมดอายุ: 2022-12-02
 • ประเทศจีน Euforte Enterprises (China) Limited รับรอง
  มาตรฐาน: IS045001
  หมายเลข: 04619S12979ROS
  วันที่ออก: 2019-12-03
  วันหมดอายุ: 2020-12-02
โพรไฟล์ QC
1> การทดสอบการยืดตัว

2> การตรวจ X-ray

3> การวิเคราะห์สเปกตรัมวัสดุ

4> เครื่องทดสอบแรงกระแทก

5> เครื่องทดสอบความล้าแบบเรเดียล

6> เครื่องทดสอบความล้าแบบโค้ง

7> โครงสร้างหินแกรนิต

8> สเปรย์เกลือ